Termene & Condiții

#medissimasusțineprietenia

Pas cu Pas

 1. Alege codul prieteniei voastre
  Acest cod va fi reprezentat de numele persoanei care trimite cadoul către cei 3 prieteni. [Nume+Prenume MED400]
 1. Trimite-le celor 3 prieteni aleși vestea cadoului tău Medissima!

Tot ce au de făcut cei trei prieteni pentru a beneficia de cadou este să ne comunice numele tău, iar pe baza acestuia se va aplica reducerea de 400 RON din costul procedurii alese de fiecare dintre cei trei prieteni. Verifică termenii și condițiile.

 1. Programează-te și anunță-ne despre voucherul tău virtual #medissimasusțineprietenia

Cei 400 RON se vor deduce din costul oricărei proceduri care depășește 1000 RON, conform termenelor și condițiilor.

*valabilitate până la 31.03.2021

Medissimasusțineprietenia 400
Voucher 400 #medissimasusțineprietenia

1. ORGANIZATORUL

Campania este organizata de Medissima Clinic S.R.L. (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in Calea Floreasca nr 111-113, Bucuresti, sect 1, Romania, cod unic de inregistrare RO38258075, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/16305/2017, reprezentanta legal de domnul Dimitrios Bimpis, in calitate de Administrator.

2. DESCRIERE CAMPANIE

Medissima Clinic S.R.L. ofera clientilor existenti, persoane fizice si/ sau juridice, in perioada 15- 31.03.2021, un voucher de 400 ron pentru uz personal si 3 vouchere pentru a le oferi mai departe prietenilor, persoane fizice si/ sau juridice. Voucherele vor avea formă virtuală.

3. Valoarea voucherelor poate fi utilizata la achizitionarea ulterioară de servicii in incinta clinicii Medissima, in perioada 15.12.2020-31.03.2021, conform prezentului regulament. 

4. Voucherul se aplica doar achizitiilor de servicii ce depasesc contravaloarea sumei de 1000 ron.

5. Voucherul are o valabilitate pana la data de 31.03.2021.

6. Clientul nu poate primi contravaloarea in bani a voucherului oferit.

7. In cazul in care serviciile achizitionate sunt returnate, valoarea voucherului va fi anulata si nu va putea fi folosita pentru alte achizitii de servicii.

8. Clientul poate folosi valoarea voucherului o singura data.

9. Nu se da rest in cazul in care clientul nu foloseste toti banii de pe voucherul emis.

10. Se poate utiliza un singur voucher per achizitie. Cei 400 RON nu se pot cumula cu alte campanii sau reduceri existente. Exceptie fac serviciile de epilare definitivă, Velashape 3 și criolipoliza (criosculptarea).

11. Incepand cu data de 31.03.2021, voucherele neutilizate isi pierd valabilitatea.

CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a nu acorda voucherul persoanelor care falsifica procedura de participare si/ sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de a participa in Campanie, va atrage anularea dreptului respectivei persoane de a participa la Campanie si nu i se va acorda voucherul aferent.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, datorita fraudei, datorita problemelor tehnice, sau din orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corupe sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. Atunci cand Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei de desfasurare a Campaniei, se va face un anunt oficial.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Clientul nu poate opta pentru primirea contravalorii voucherului primit in bani sau a altor obiecte si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor/ valorii voucherului.

FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament. Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(“GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018. Organizatorul actioneaza in calitate de operator in conformitate cu GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. 1. Organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea voucherelor;
 2. 2. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);
 3. 3. prelucrari automate, inclusiv profilare (consimtamantul persoanelor vizate);
 4. 4. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
 5. 5. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Medissima Clinic in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur servicii, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
 6. 6. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea voucherelor;
 7. 7. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
 8. 8. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (Obligatia legala a Organizatorului). Organizatorul nu va prelucra suplimentar date cu caracter personal in scopul emiterii voucherului existent pe bonul fiscal, insa acestea vor fi prelucrate in cazul emiterii facturii fiscale. In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal: Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

• Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.

• Altor societati din Grup; • Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing); • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;

• Furnizorii produselor participante la Campanie;

• Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata de pastrare a datelor: Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele castigatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, aceste vor fi pastrate pentru intrega perioada de arhivare conform regulilor financiarcontabile.

Drepturile persoanelor vizate:

Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

3. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal: • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza; • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

4. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

5. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date; • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata. 6. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele 1-6, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact: In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO) Adresa de Corespondenta: Str. Calea Floreasca nr 111-113, Bucuresti, sect 1, E-mail: gdpr@medissima.ro

TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare. Organizator SC MEDISSIMA CLINIC SRL

Termeni si conditiiANPC
Copyright Medissima @ 2019

MEDISSIMA

Medissima este o clinica inegalabila in Romania, prin prisma dotarilor tehnologice de ultima ora si a calitatii serviciilor oferite in domeniul esteticii medicale.

NEWSLETTER

Va rugam sa asteptati!

Va multumim pentru inscriere!

instagramfacebook-officialphone-handsetmap-markerlaptop-phonecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram